ارائه با موضوع اهمیت و حضور فعالانه در فضای مجازی

ارائه با موضوع اهمیت و حضور فعالانه در فضای مجازی مکان : حسینیه سپاه علی آباد کتول زمان : هفدهم اسفند ۱۳۹۹  

ادامه مطلب

ارائه با موضوع بررسی و تحلیل تاثیرات رسانه های اجتماعی

ارائه با موضوع بررسی و تحلیل تاثیرات رسانه های اجتماعی تاریخ : هشتم مرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب