ارائه با موضوع کلیات سواد رسانه همراه با فرصت ، تهدید و راهکارها

ارائه با موضوع کلیات سواد رسانه همراه با فرصت ، تهدید و راهکارها مکان : فاطمیه مسجد امام حسن (ع) علی آباد کتول زمان : چهارم مرداد ۱۴۰۱  

ادامه مطلب

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان هنرستان حضرت مریم فاضل آباد

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان مکان : هنرستان حضرت مریم فاضل آباد زمان : دوم آذر ۱۴۰۰  

ادامه مطلب

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه غدیر سنگدوین

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه غدیر سنگدوین مکان : شبکه آموزشی دانش آموزی (شاد) زمان : یازدهم آبان ۱۴۰۰  

ادامه مطلب

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه وحدت فاضل آباد

تببین سواد رسانه ای دانش آموزان دبیرستان دخترانه وحدت فاضل آباد مکان : شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) زمان : نهم آبان ۱۴۰۰

ادامه مطلب

ارائه آموزشی با موضوع کارگاه آموزش مجازی توئیتر

ارائه آموزشی با موضوع کارگاه آموزش مجازی توئیتر بسیج دانشجویی استان گلستان مکان : سامانه برخط بسیج دانشجویی گلستان زمان : بیست و دوم مهر ۱۴۰۰  

ادامه مطلب

جلسه آموزشی برخط با موضوع فعالیت هدفمند در فضای مجازی

جلسه آموزشی برخط با موضوع فعالیت هدفمند در فضای مجازی مکان : سامانه برخط نسرای گلستان زمان : شانزدهم تیر ۱۴۰۰

ادامه مطلب

ارائه با موضوع کلیات سواد رسانه در جمع مدیران موسسات قرآنی شهر آزادشهر

ارائه با موضوع کلیات سواد رسانه در جمع مدیران موسسات قرآنی شهر آزادشهر مکان : موسسه یاوران قرآن و حدیث شهر آزادشهر زمان : سی اردیبهشت ۱۴۰۰

ادامه مطلب

ارائه با موضوع باید ها و نباید های حضور در اینستاگرام و توئیتر

ارائه با موضوع باید ها و نباید های حضور در اینستاگرام و توئیتر در جمع بسیجیان خواهر مکان : حسینیه سپاه علی آباد کتول زمان : نهم اردیبهشت ۱۴۰۰  

ادامه مطلب

ارائه با موضوع اهمیت و حضور فعالانه در فضای مجازی

ارائه با موضوع اهمیت و حضور فعالانه در فضای مجازی مکان : حسینیه سپاه علی آباد کتول زمان : هفدهم اسفند ۱۳۹۹  

ادامه مطلب

ارائه در فاطمیه امام حسن علیه السلام علی آباد کتول

ارائه در فاطمیه امام حسن علیه السلام علی آباد کتول زمان : بیست و نهم بهمن ۱۳۹۹

ادامه مطلب