مرکز فرهنگی صالحون

http://www.golestan24.com/
اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 10

اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 10

 بمیــــــرم آقــــــا  کفــــــن نـــــداری              چــــــرا تــو ســر در بــــدن نــداری؟!

تــــو   زینـــــت اهــــل آســـمـــونی              حـــــالا چـــرا  پیــــرهـــن  نــداری؟!

مــــــــن از تــــو دل نمــــی کنـــــم               آقــــام اگــــــه  قـــابــــل  بـــ...

اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 9

اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 9

مشتى از خاك كربلا هرثمه مى گويد: چون از جنگ صفين همراه على  برگشتيم ، آن حضرت وارد كربلا شد. در آن سرزمين نماز خواند. و آن گاه مشتى از خاك كربلا برداشت و آن را بوييد و سپس فرمود:آه ! اى خاك ! حقا كه از تو مردمانى برانگيخته شوند كه بدون حساب داخل بهشت گردند. هرثمه مى گويد: سالها از ماجرا گذشت. آن روز كه عبيدالله بن زياد لشكر به جنگ امام حسين  فرستاد، من هم در آن لشكر بودم . ه...

اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 8

اطلاعیه لایه باز مراسمات محرم شماره 8

مگر می شود جُست و نیافت ! مگر می شود رفت و نرسید ! مگر می شود حقیقت پنهان بماند در پس ابرهای تردید ! مگر می شود تشنه شوی..........و آب نیابی ! مگر می شود به عطش برسی و به حسین نرسی ! حسین ، انتهای تشنگی است . پایان عطش . و مگر می شود بی عطش به حسین رسید ! حسین ، پاداش تشنگی است...... جرعه آبی گوارا بر لبان خشکی که حقیقت را فریاد زدند باید تشنه شوی...............تا به حسین برسی...

تصاویر لایه باز (PSD)

قالب های سفارشیــ