فیلم مستند جنگ های کثیف

فیلم مستند جنگ های کثیف

فیلم مستند جنگ های کثیف فیلم مستند جنگ های کثیف، نام مستندی که توسط Jeremy Schahill روزنامه نگار و محقق ساخته شده است که در آن از جنگ های پنهانی آمریکا در عراق، یمن، سومالی، افغانستان پرده بر می دارد. این مستند از جنبه ی هنری نیز قابل ارزیابی ست و دارای صحنه های سینمایی بسیار […]

ادامه مطلب »