سحاب رحمت پیرامون شخصیت امام علی علیه السلام دکتر محمد علی انصاری قسمت اول

سحاب رحمت پیرامون شخصیت امام علی علیه السلام دکتر محمد علی انصاری قسمت اول

سحاب رحمت پیرامون شخصیت امام علی علیه السلام دکتر محمد علی انصاری قسمت اول دکتر محمد علی انصاری در این سخنرانی به بررسی اجمالی فرازهای زندگی حضرت علی (علیه السلام) در ۵ فصل کوتاه به شرح ذیل پرداختند:  فصل اول : ۱۰ سال : آرامش فصل دوم : ۱۳ سال : اختناق تا سرآغاز هجرت پیامبر […]

ادامه مطلب »