کارگاه آموزشی در جمع دبیران مجموعه حکیم میرفندرسکی

کارگاه آموزشی در جمع دبیران مجموعه حکیم میرفندرسکی

به همت استاد حاج صفرعلی اخلی کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در جمع دبیران پرتلاش مجموعه حکیم میرفندرسکی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

ادامه مطلب »