صادق آل محمد(ص)

صادق آل محمد(ص)

بار دیگر ظالمانه، خیل جلادان شبانه با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق کار مشترکی از #صالحون و #علمدار_آرت دریافت در […]

ادامه مطلب »