حجابت را محکم نگه دار…

images

حجابت را محکم نگه دار…

 

نگاه نکن که اگر حجاب و فکر درست داشته باشی مسخره ات میکنند

آنها شیطان هستند.

شما به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کن که چگونه زیست و خودش را حفظ کرد

چادر یعنی من زنم به من احترام بذار.

چادر یعنی نمیتونی به راحتی منو بدست بیاری.

چادر یعنی به طرز فکرم اهمیت بده نه به اندامم.

چادر یعنی هیچ وقت اجازه نمیدهم مرز بین ما شکسته بشه.

چادر یعنی امام زمان،هنوز کسانی هستن که منتظر موندن.

چادر یعنی من هنوز دنبال لذتم”اما از نوع بهشتی”.

چادر یعنی من میتونم خلاف جهت اب شنا کنم.

چادر یعنی انتهای یک نگاه هرزه.

چادر یعنی شاید هیچ وقت من چی میگم…