هرگز شنیده نشد که نیازمندی نیازش را به امام باقر علیه السلام گفته باشد و با پاسخ منفی مواجه شده باشد. امام باقر علیه السلام همواره توصیه می کرد که وقتی نیازمندان به شما رو می آورند یا شما می خواهید آنان را صدا بزنید، بهترین نام ها را برای آنان به کار گیرید و با عناوین زشت و بی ارزش و با بی احترامی با ایشان برخورد نکنید. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «پدرم با آن که از نظر مالی نسبت به سایر خویشان در سطح پایین ترین قرار داشت، هرجمعه به نیازمندان انفاق می کرد و می فرمود: انفاق در روز جمعه دارای ارجی فزون تر است».

فایل لایه باز میلاد امام باقر علیه السلام

فایل لایه باز میلاد امام باقر علیه السلام

بخش اول

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش دوم

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش سوم

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

صلوات