به نام خدا…
شلمچه
اینجا شلمچه است…
شلمچه بوی چادر خاکی حضرت مادر میدهد..
شلمچه و یک دنیا دلدادگی، شلمچه و سرهای از تن جدا…
خدای من! چقدر این سرزمین غم دارد هیچگاه غروبهای آن را از یاد نمی برم…

شلمچه بوی چادر خاکی حضرت مادر میدهد..
خورشید که غروب می‌کند یادت می‌آید که شلمچه و شهیدانش خورشید بی غروبند چرا که عاشورا و عاشوراییان، آفتاب آسمان عشقند که هیچ ابر آلوده یزیدی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد…
نگاهم به زمین می افتد، خاک شلمچه زیباتر از آسمان آبی است چرا که شلمچه قتلگاه مرغان عاشقی است که بی قرار وصال معشوق بودند…
به شرط لیاقت دعاگویتان هستیم، دعاگویمان باشید