به نام خدا…
هویزه
وارد هویزه که میشوی از خودت خجالت میکشی چرا که این سرزمین یادآور دلاوری های شهید علم الهدی هست…
میدانی او نیز دانشجو بوده و پس از احساس تکلیف در مقابل میهن اسلامی، فراگیری دانش در دانشگاه را رها کرد و پای در دانشگاهی نهاد که دانشجویانی از جنس نور داشت و همگی عاشق…

هویزه شاهنامه ی بلند شهادت است...
وقتی راوی برایت از رشادت های او که تنها ۲۲ سال داشت می گوید، در آن لحظه می آموزم که ” مهم نیست چند سال عمر کنی مهم این است که عمرت را چگونه بگذرانی ” و باز می آموزی که هویزه شاهنامه ی بلند شهادت است…
هویزه کتاب است
خواندنی ترین کتاب حماسه…
به شرط لیاقت دعاگویتان هستیم، دعاگویمان باشید