“بسم الله الرحمن الرحیم”

برخی در روابط اجتماعی، ادب و احترام را رعایت نمی کنند، که هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی و شرقی مردم در روابط  اجتماعی خود بدون  «سلام کردن» از کنار هم عبور می کنند. در مقابل، بعضی دیگر در سلام کردن دچار افراط شده و به مرز چاپلوسی نزدیک می شوند.

امام علی علیه السلام به این نکته توجّه دارد که اعتدال حتّی در سلام کردن نیز باید حفظ گردد که فرمود سلام دارای چهار صیغه است:

سَلامٌ عَلَیک

سَلامٌ عَلَیکُم

السَلامٌ عَلَیک

السَلامٌ عَلَیکُم

بیاموزیم به یکدیگر سلام کنیم ...

 اگر سلام کننده عبارت «وَ رَحْمَۀُ اللَّه» بر سلامش افزود تو نیز  متقابلًا بیفزای اگر کلمه «وَ بَرَکاتُهُ» را نیز اضافه کنی، در زمره کسانی خواهی شد که تحیت دیگران را به نحو احسن پاسخ می دهند.

خداوند متعال می فرماید: «وَ إِذا حُییتُمْ فَحَیوا بِأَحْسَنِ مِنْها اَو رُدُّها اِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ حَسِیباً  |  چون مورد تحیت و اکرام قرار گرفتید، شما نیز متقابلًا آن را به وجهنیکوتر و یا دست کم به همان گونه پاسخ گوئید، که خداوند بدون تردید همه چیز رابه حساب می آورد.»

اگر سلام کننده، عبارت؛ «وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ» را بر سلام خویش افزود بهتر آن است که به همان نحو پاسخ گفته و چیزی بر آن اضافه نکنند.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر جماعتی می گذشت و بر آنها سلام کرد، آنان در پاسخ خویش عبارت «وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ» را افزودند. حضرت فرمود: از حدّ سلام ملائکه به پدر ما ابراهیم علیه السلام تجاوز نکنید. و نیز فرمود: صیغه سلام را ۱۰ حَسَنه و ثواب است و افزودن کلمه «وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ»  ۲۰ حَسَنه و کلمه «وَ بَرَکاتُهُ» را۳۰ حَسَنه است.

“اللهم صل علی محمد  آل محمد و عجل فرجهم”