“بسم الله الرحمن الرحیم”

احمد بن حنبل و بخاری و دیگران به سند خود از رسول خدا نقل کرده اند که در موردسرزمین نجد فرمود : بها یطلع قرن لشیطان « در آن دیار، شاخ شیطان ظهور خواهد کرد ».

علوی بن احمد حداد (م ۱۲۳۲ ه. ق) در این باره می گوید: علما از مفهوم قول پیامبر (ص) که فرمود: از نجد، شاخ شیطان ظهور می کند استنباط معجزه ای از معجزاتش کرده اند؛ زیرا که جمله را با (یاء) استقبال آورده است، چون که مسیلمه– که خداوند او را لعنت کند- در زمان حیات پیامبر (ص) ظهور کرده و ادعای نبوت نمود و در زمان خلافت صدّیق هلاک شد و شاخ شیطان طلوع نکرد مگر بعد از هزار و صد و پنجاه سال، و او محمد بن عبدالوهاب که سرکرده این بدعت و اساس آن بود.

او همچنین می گوید: مهمتر از همه اینها چیزی است که پیامبر (ص) از احادیث بسیار و روشن از علامات خوارج فرمود، چیزی که روشن می کند این که [محمد] بن عبدالوهاب و پیروان او از وهابیان مثل نجدی ها و افرادی از شرق جزیره العرب می باشند، و نشانه آنها تراشیدن سر است و این که آنان از شرق جزیره العرب می باشند.

ظهور شاخ شیطان در دیار نجد

احمد زینی دحلان مفتی شافعیه که در عصر ظهور محمد بن عبدالوهاب بوده درباره وهابیان می گوید: آنان کسانی را که پروشان می شدند دستور می دادند تا سر خود را بتراشند و بعد از پیروی نمی گذاشتند از مجلس شان خارج شوند تا سرشانرا بتراشند. و مثل این کار از هیچ کس از فرقه های گمراه از گذشته ها نرسیده است. پس این حدیث صریح است در بیان حال آنان. و سید عبدالرحمان اهول مفتی زبید می گفت: احتیاج نیست کسی تألیفی در ردّ محمد بن عبدالوهاب داشته باشد، بلکه در ردّ او کفایت می کند همین که پیامبر (ص) فرمود: (نشانه آنان تراشیدن سر است)؛ زیرا احدی از بدعت گزاران جز آنان چنین شعاری ندارند.

احمد بن محمد غماری از علمای اهل سنت مغرب درباره محمد بن عبدالوهاب می گوید: و چون شاخ شیطان از سرزمین نجد در اواخر قرن یازدهم طلوع کرد و فتنه او منتشر شد، آنان احادیث را بر او (محمد بن عبدالوهاب) و پیروانشان حمل می نمودند.

سلیمان بن عبدالوهاب برادر محمد بن عبدالوهاب در ردّ برادر خود می نویسد: و از جمله اموری که دلالت بر بطلان مذهب شما می کند روایتی است که در صحیحبخاری و مسلم از ابوهریره وارد شده که پیامبر (ص) یعنی بلاد مسیلمه «نجد» فرمود: (رأس کفر در طرف مشرق است) … پس اگر او می دانست که بلاد مشرقخصوصاً دارالایمان می گردد و طائفه یاری شده در آن دیار است، و اینکه حرمین شریفین و یمن بلاد کفر است که در آن بتها عبادت می گردد و باید از آن هجرت نمود، به طور حتم به آن خبر می داد و برای اهل شرق دعا کرده و برای [اهالی] حرمیننفرین نموده و از آنان تبری می جست؛ زیرا نبود مگر ضدّ آن، ولی آن حضرت (ص) به طور عموم مشرق را در نظر گرفته و به طور خصوص را اراده نمود که از آن منطقه «نجد» شاخ شیطان ظهور خواهدکرد.

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم”