“بسم الله الرحمن الرحیم”

ما شاهد رسوخ نوعی فرهنگ غربی در خانواده ها که ارمغان مدرنیته و نظام سرمایه داری می باشد هستیم. تغییر الگوی خانوادگی، فردگرایی، آزادی جنسی، اشتغال تمام وقت بخصوص برای زنان، افزایش هزینه های نگهداری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاست های مصرف گرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژی های کنترل بارداری، شهرنشینی و. . . عواملی بودند که به خودی خود بهکاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرایند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است.

عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافته ای که با رشد منفی جمعیت مواجه شده اند نتوانسته اند باتبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را باسهولت بیشتری بپذیرند.

دلیل این مسئله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچه دار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت می کنند، کار آسانی نیست. آن هم مردمی که خود را متقاعد کرده اند که بچه دار شدن فقط به دردسرهای آنها می افزاید.

فرهنگ غرب و کاهش نرخ باروری

بدیهی است که هر چه اقبال داخلی، نسبت به سیاست های جهانی بیشتر باشد از آن سو دلیل کافی برای ترویج فرهنگ کنترل جمعیت بر مبنای الگوی غربی وجود دارد. نفوذ فرهنگ غربی در خانواده‌ها، فرزند آوری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

این نگاه که بانوان باید پا به پای مردان به جلو برند باید اصلاح شود. مقایسه سبک زندگی ما با شیوه زندگی اسلامی در شرایط فعلی نشان می‌دهد که بیشتر زندگی‌هااسلامی نبوده و متأثر از فرهنگ غربی است. هنوز برخی دیدگاه های شبهروشنفکری بر سیاست های چند دهه قبل در جهت کاهش جمعیت پافشاری می کنند و حاضر نیستند با سیاست های اعمال شده در غرب و آهنگ بازگشت جامعه جهانی به سیاست افزایش جمعیت، هماهنگ شوند، با توجه به آمار بین المللی و داخلی و هشدار جمعیت شناسان از سال ۷۱ مبنی بر اعلام خطر برای کاهش رشد جمعیت، همچنان شاهد هستیم که جمعیت کشور در حال کاهش است به گونه ای که در ۸۰ سال آینده با جمعیت ۳۱ میلیونی که ۴۷ درصد آن پیر و سالمند هستند مواجه می شویم و این موضوع به معنای انقراض نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی است. لذا باید در بررسی علل کاهش باروری در کشور به دنبالمسائل فرهنگی رفت.

تک فرزندی در فرهنگی ایرانی-اسلامی، فرهنگ پسندیده ای نیست و این موضوع نشان می دهد که اعتقاد به تک فرزندی ریشه در فرهنگ بیگانه دارد. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند که نفوذ و رواج سبک زندگی غربی در جامعه ایرانی باعث کاهش نرخ باروری شده است.

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم”