“بسم الله الرحمن الرحیم”

حضرت آیت الله سید رضا بهاء الدینی (ره) از همان سنین کودکی آثار معنویت در چهره اش هویدا بود. خود (آیت الله بهاء الدینی) درباره آن می فرماید:« یک ساله که بودم افراد پاک طینت و نیکو سرشت را دوست داشتم و علاقه ای قلبی به آنان پیدا می کردم. خیر و شر را می فهمیدم و بین انسان های خیر و نیکوکار و افراد شرور و طغیانگر فرق می گذاشتم».

از نوجوانی به روزه و نماز شب علاقه داشتند. از خود ایشان نقل است:« از هفده سالگی در ما دگرگونی پدید آوردند و ما را به خود مشغول کردند، تا جایی که وجودحضرت حق را لمس می کنیم». می فرمود:« از عواملی که باور های اعتقادیانسان را سست می کند و مانع پیشرفت معنوی انسان می شود، شهرت های بیجا و بی فایده است. بر اساس این اعتقاد ایشان از قبول مصاحبه های تلویزیونی و معروفیت در مرجعیت سر باز می زدند. وقتی با اصرار برخی ارادتمندان روبرو می شدند، می فرمودند:«‌ بالاتر از این ها فکر کنید! گیرم نام بنده بر سر زبان ها افتاد، وقتی پیش خدا دستم خالی است آن شهرت برای من چه سودی دارد؟»

معلم اخلاق

آگاهی از حقایق عالم صحنه ای دیگر از کتاب شکوه و شخصیت ارجمند حضرت آیت الله بهاء الدینی است. یکی از شاگردان آقا که فردی متقی و پارسا بود اما استعداد شایانی نداشت از دنیا رفت. مدت ها گذشت، روزی سخن از او به میان آمد. ایشان فرمودند:« فلانی در برزخ چنان رشد علمی پیدا کرده و حرف هایی می زند که اگر درحیاتش برای او گفته می شد نمی فهمید. درباره موضوعی در باب طهارت با ما بحث کرد و نظر ما را تغییر داد! »

سال های بسیاری در قنوت ایشان آیات نورانی قرآن کریم و دعاهای معصومین(علیهم السلام) شنیده می شد، ناگهان نوع کلمات و عبارات ایشان تغییر یافت و در قنوت برای امام عصر (عج) دعا کردند. روزی در این باره از ایشان پرسش شد و به یک جمله بسنده کردند:«‌ حضرت پیغام داده اند در قنوت برای من دعا کنید! »

– اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن ، صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا – 

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم”