“بسم الله الرحمن الرحیم”

حجر بن عدى پس از افتخار شرف یابى به محضر رسول خدا صلى الله علیه و آلهوایمان آوردن به آیین او ،پیوسته در راه گسترش این مکتب و دفاع از آن مى کوشید، سخنان پیامبر را مى شنید و به دیگران مى رساند .چون در عراق مى زیست ،از حوادث مدینه که مرکز خلافت بود ،کمى دور بود؛اما در جریان حق و باطلبى تفاوت نبود .
وقتى یار پارسا و انقلابى پیامبر ،ابوذر غفارى را به ربذه تبعید کردند و آن بزرگ مرد در تبعید گاهش غریبانه به شهادت رسید ،حجر بن عدى و مالک اشتر از جمله کسانى بودند که شاهد جان باختن او بودند و بر پیکر آن صحابى نستوه ،نماز خواندند.
در دوران خلافت عثمان ،حجر بن عدى در کوفه مى زیست . خلاف کارى هاى عثمانگسترش یافته و آوازه آن به همه جا رسیده بود.دوازده نفر از چهره هاى برجسته و پارسا و مقتدر کوفه ،نامه به خلیفه نوشتند و ضمن انتقاد از عملکرد نادرست او در امور مسلمانان ،او را نهى از منکر کردند و راه صلاح و اصلاح را به وى یادآور شدند.
حجر بن عدى نیز یکى از نویسندگان این نامه اعتراض آمیز بود.
موضع سیاسى حجر، جانبدارى از حق مجسم در وجود على بن ابى طالب علیه السلام بود و با حکمان غاصب هرگز کنار نیامد و در اعلام مواضع خویش بى پروا بود و سازش کارى نداشت .

اسوه ای به نام حجر بن عدی

وى شاهد ماجراهاى تلخ آن روزگار در عرصه خلافت و حکومت بود و خون دل مى خورد، تا آن که پس از کشته شدن عثمان ، حجر بن عدى فرصت را مغتنم شمرد و در جبهه نورانى علوى ، همه ظرفیت وجودى خویش را به کار گرفت و با همه توانبه میدان آمد .حتى در عرصه فرهنگ دینى و نقل حدیث نیز از راویان معتبرى به شمار مى آمد که تنها از على علیه السلام روایت مى کرد، نه از دیگران ! و در سروده هاى خویش حتى در میدان جنگ جمل ، على علیه السلام را وصى راستین پیامبرخدا معرفى مى کرد و از خداوند متعال ، سلامتى آن وجود پربرکت و هدایتگر را که ولى خدا و وصى پیامبر بود، مسئلت مى کرد .
در دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام ،زمانى که پیمان شکنان از حکومت حق علوى سر بر تافتند و فتنه جمل پیش آمد، آن حضرت ، نماینده اى به کوفهفرستاد تا مردم را براى یارى امام فراخواند.دلباختگان مولا،پاسخى مناسب وحمایتگرانه به فرستاده حضرت دادند و یک به پا خاسته ، اطاعت و همراهى خویش براى پیکار با فتنه انگیزان را اعلام کردند.حجربن عدى نیز یکى از کسانى بود برخاست و گفت : اى مردم ! به نداى امیر مؤمنان پاسخ دهید و سواره و پیاده بکوچید، حرکت کنید و بشتابید و من خودم پیشتاز این راه خواهم بود.
جبهه نبرد صفین ، موقعیت دیگر بود که حجر توانست با حمایت از امام خویش ، جوهره ناب ایمان خود را به نمایش بگذارد.عملکرد او را در این مقطع تاریخ ،جداگانهمى آوریم .

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم”