اعمال عید را ببین!

زیارت مخصوص امام حسین (ع) در روز عید فطر …

یعنی که عید هم

از عزای تو داریم یاحسین!

***

زیارت مخصوص