مولای من ، عید فطر …

خوب

اما

عید ما زمانی به وقوع خواهد پیوست

که روز آمدن تو را جشن بگیریم …

***

روز آمدن تو