نمازهای اول وقت سردار معروف بود. محال بود نماز را از اول وقتش به تاخیر بیفکند. همیشه دقایقی پیش از اذان خود را آماده می کرد و همیشه هم وضو داشت. فقط هم، این نبود! یعنی علاوه بر نماز اول وقت، حضور قلب فراوانی هم در نمازهایش داشت…

می گویند از همان جوانی اش اینگونه بود. وقتی صدای اذان را می شنید، به نزدیکترین مسجد می رفت و اگر مسجدی نمی یافت، کنار خیابان بدون خجالت نمازش را می خواند. حتی در ماموریتهایش هم همینگونه بود و تا صدای اذان می آمد، همه کارهایش را تعطیل می کرد و به نماز می ایستاد…

شهید تهرانی مقدم / منبع: هفته نامه یالثارات الحسین علیه السلام شماره ۶۴۹

مجموعه پادکست شهادت آرزویی دست یافتنی ، این قسمت شهید تهرانی مقدم

مجموعه پادکست شهادت آرزویی دست یافتنی ، این قسمت شهید تهرانی مقدم

دانلود با ذکر صلوات

http://bayanbox.ir/view/7551398842274421095/dl.gif

دل نوشت :

از بعد سن تکلیف جنگ تحمیلی شیطان و نفس علیه منِ تازه انقلاب کرده!

آغاز شد و به اندازه سالهای زندگی ام این جنگ ادامه خواهد داشت کاش می شد نامش باشد دفاع مقدس!

اما حیف…

روزهایی را مرور می کنم که با خودم علیه خودم جنگیده ام!