شب عملیات بود ، با سید بچه محلّمون داشتم حرف میزدم ، یهو دیدم سید رفت کناری و رو به صحرا پلاکشو درآورد و پرت کرد سمت صحرا!

داد زدم: سید داری چیکار میکنی؟!! شهید میشی بعد جنازت برنمیگرده!!

گفت: دارم شهوت شهادت رو تو خودم میخُشکونم

من که تعجب کرده بودم گفتم: شهوت شاهدت دیگه چه صیغه ایه سید؟!

گفت:

“الان داشتم فکرمیکردم میرم شهید میشم.بعد یه مجلس خوب میگیرن،تشییع جنازه میکنن و خوشحال شدم…

ولی من دارم برای خدامیرم … اینا برای خدا نبود…

برای همین دارم شهوت شهادت رو میکُشم… “

الان چند ساله از اون ماجرا گذشته ، هنوز که هنوزه جنازه سید برنگشته به محلمون …

***

مجموعه پادکست شهادت آرزویی دست یافتنی ، این قسمت شهوت شهادت

مجموعه پادکست شهادت آرزویی دست یافتنی ، این قسمت شهوت شهادت

شادی روح شهدای گمنام صلوات

دانلود کنید

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2013/05/dl.gif

دل نوشت :

معتکف یعنی شهید

هنوز که هنوز است

عند ربهم یرزقون است.