کعبه با آن عظمت زایشگه شیر خداست  خانه حق منجلی از نور ذات مرتضاست

گر نبودی مرتضی آثاری از خلقت نبود  این سخن هم نی زمن از گفته های مصطفاست

لوگو گوشه نما میلاد امام علی علیه السلام

logoali93

مشاهده و دریافت لوگو گوشه نما میلاد امام علی علیه السلام شماره ۱ (دریافت)

 دل نوشت :  اعتکافمان بزرگداشت تولد علی در کعبه است دقیقا سه روز!