بی شیله و پیله ها …

بی شیله و پیله ها ...

سکانس یک:

دوازده سال عشق و امید….
محمد رضا پیکانی شهروند زنجانی به علت بیماری ویروسی دچار فلج مغزی شده است!! خانم عباس آبادی همسر وی به همراه دو فرزندش با امید به بهبودی پدرشان دوازده سال است که مشکلات را تحمل کرده اند.

سکانس دو:

امام محمد باقر علیه السلام فرموده اند : به راستی که خداوند عزوجل بر زنان و مردان جهاد را واجب کرده است اما جهاد مردان آن است که (برای حفظ دین و مملکت) مال و خون خود را بذل کنند تا در راه خدا کشته شوند و اما جهاد زن آن است که در مقابل دشواری های زندگی همسرش صبر کند.

مکارم الاخلاق فی حق الزوج علی المراه (ط بیروت ص ۲۱۵)

نتیجه:

هفت شهر عـشق را عـطار گشت// مـا هنوز اندر خـم یک کوچه‌ایم
مولوی

 منبع : پلاک اول

مطلب فوق توسط مخاطب محترم سایت صالحون جناب علی تنها ارسال شده ؛ شما می توانید از طریق بخش ارسال مطلب نسبت به ارسال مطالب خود جهت انتشار اقدام نمائید.