فراخوان ارسال مطلب برای انتشار در صالحون

مرکز فرهنگی صالحون در نظر دارد با توجه به درخواست های مکرر از سمت مخاطبان محترم ، اقدام به انتشار مطالب آن ها نماید؛این کار با هدف ایجاد محلی برای کمک به آن دسته از دوستانی می باشد که نیاز دارند مطالب آنها دیده شود انجام می گردد . در این رابطه صالحون از علاقمندان برای همکاری و ارسال مطالب در این سایت دعوت بعمل می آورد. داوطلبان در زمینه های مختلف طبق موضوع بندی سایت صالحون می توانند مطالب خود را ارسال نمایند .

جهت مطالعه شرایط ارسال و مشاهده فرم ارسال مطلب کلیک کنید

ersalmatlab