دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دشمن شناسی

سازمان رسانه ای اوج

۶ اسفند۹۳

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی اسفند۹۳

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دشمن شناسی اسفند93

 دانلود سخنرانی به صورت صوتی:

خانواده و شبکه های اجتماعی مجازی

 دانلود سخنرانی به صورت تصویری:

خانواده و شبکه های اجتماعی مجازی

صلوات