کلیپ صوتی یاد شهداء

کلیپ صوتی یاد شهداء

حجم : ۶٫۷ مگبایت

مهمات سنگر کناری – مبارز کلیپ

دل نوشت :

یقه سفیدها انهم از نوع دیپلماتش بخوانند!
کسی که حتی در روز شهادت پیراهن عزا به تن نکرد چگونه مدعی احیای گفتمان دین و رهبری است؟!