کلیپ فوق العاده ی  به خاطر تو … با موضوع حمایت از کالای ایرانی اثر خانم آذر خرم

کلیپ تصویری به خاطر تو

کلیپ تصویری به خاطر تو

دریافت

پی نوشت :

دوستان در حد امکان کلیپ را منتشر کنید

تشکر

چند خطی بخوانیم :

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

آورده اند که «شاگرد سقراط در لحظات آخر عمر استاد، از او پرسید: ما را چه امر می فرمایی که در حق اولاد و عیال تو به جا آوریم؟ گفت: هیچ چیز نمی گویم به شما، بلکه چیزی که همیشه به شما امر کرده ام، این است که در اصلاح نفس خود کمال کوشش و سعی به جا آورید و هر گاه این کار کردید، مرا خوشحال خواهید گردانید».

 

مجله:طوبی-خرداد ۱۳۸۶، شماره ۱۸