متاسفانه در کشور ما در سال های اخیر هر چه روز به روز در هر بخش در حال رشد و توسعه هستیم در بحث فرزند دار شدن با مشکل اساسی مواجه هستیم وتعداد خوانواده هایی که تک فرزند هستن هم هر روز در حال افزایش هست.
نباید فکر و عقیده سمت این موضوع برود که داشتن فقط یک فرزند بهتر از داشتن چند فرزند هست که این خودش معایت و مزایایی دارد ،‌ان شاء الله در روزهای آینده مقاله ای با همین عنوان در سایت درج خواهد شد.
بحث ازدیاد فرزند یک مطالبه مهم از سمت مقام معظم رهبری هست که در حد توان قصد به پرداختن به این موضوع را داریم.

کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

 کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

 کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

 کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

 کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی