شهید علم پس زمینه زنده با امکانات فراوان

اندروید اسلامی نوشت : به جهت پاسداشت وارج نهادن بر مقام شامخ شهدای هسته ای ایران عزیز که توسط اسرائیل خونخوار و کودک کش به شهادت رسیدند این برنامه تهیه و به صورت رایگان عرضه میشود. در این برنامه شما میتوانید تصویر زیبایی از شهدای دانشمند هسته ای را به عنوان پس زمینه برای گوشی خودتان انتخاب کنید. در تنظیمات برنامه تصویر شهید قابلیت انتخاب دارد. همچنین می توانید این انتخاب را بر عهده برنامه بگذارید. همچنین پرواز یک کبوتر یا یک پروانه نیز در اختیار شماست. انیمیشن های جذاب دیگر را نیز در دو حالت شب و روز میتوانید در این پس زمینه زنده مشاهده کنید.برای تشویق هرچه بیشتر برای توسعه نرم افزارهای ارزشی و انقلابی میتوانید یکی از مبالغ درج شده در برنامه را به عنوان هدیه (Donate) پرداخت نمایید. نپرداختن این مبلغ هیچ خللی در برنامه ایجاد نخواهد کرد و کماکان تمامی امکانات برنامه به صورت رایگان در اختیار شماست.

شهید علم پس زمینه زنده با امکانات فراوان  

یادمان باشد که برای همه چیزهای با ارزش در مملکتمان خون دادیم.

میتوانید با یک صلوات با عجل فرجهم از اینجا دانلود کنید.

شهید علم پس زمینه زنده با امکانات فراوان