مجموعه روایتگری حاج علیرضا دلبریان بخش چهارم

این صوت ها توسط استاد عزیز حاج علیرضا دلبریان ، راوی و جانباز دفاع مقدس در سفر به گلستان به بنده تحویل و دستور انتشار در محیط حقیقی و مجازی صادر شد.

مجموعه روایتگری حاج علیرضا دلبریان بخش چهارم  

۱٫ آفت داخلی ها    :    دانلود
۲٫ آفت روایتگری   :    دانلود
۳٫ آفت سیاست  :    دانلود
۴٫ آمار شهداء  :    دانلود
۵٫ آموزش  :    دانلود
۶٫ با هم باشید و با خد  :    دانلود
۷٫ بالاتر از دکتر  :    دانلود
۸٫ باورهای الهی  :    دانلود
۹٫ بحران مدیریت  :    دانلود
۱۰٫ بریدن از تعلقات  :    دانلود  

ان شاء الله منتظر باقی قسمت ها باشید…

داستان نوشت :

برخی از صحابه رسول خدا(ص) از آن حضرت نقل کرده اند که فرمود: «هدیه بفرستید برای مردگان خود!» پرسیدند: هدیه مرده ها چیست؟ پیامبر فرمود: «صدقه و دعا» و افزود: «ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا و به مقابل خانه های خود می آیند و به آواز حزین و با گریه فریاد می کنند: «ای اهل من و ای پدر من و مادر من و خویشان من! بر ما به آنچه بود و در دست ما بود، مهربانی کنید، از آنچه عذاب و حساب آن بر ماست و سودش برای غیر ما و هر یک فریاد می کنند خویشان خود را که بر ما به درهمی یا قرص نانی یا جامه ای مهربانی کنید که خداوند بپوشاند شما را از جامه بهشت!» پس پیامبر گریست و اصحاب گریستند و آن حضرت از شدت گریه قدرت سخن گفتن نداشت. سپس فرمود: «اینها برادران دینی شمایند که پس از سرور و نعمت، در خاک پوسیده شدند. پس ندا می کنند بر خود و می گویند: «وای بر ما! اگر انفاق می کردیم آنچه را که در دست ما بود، در طاعت و رضای خداوند، به شما محتاج نبودیم.» پس با حسرت و پشیمانی فریاد می کنند: «زود بفرستید صدقه مردگان را»

عباس قمی، منازل الاخره، ترجمه: سید مهدی شمس الدین، دارالفکر، ۱۳۷۹، ص ۵۱