دانلود ترتیل کل قرآن با ترتیل استاد حامد شاکرنژاد
امروز برای قران دوستان ترتیل کل قران کریم رو با صدای بسیار دلنشین استاد حامد شاکر نژاد براتون قرار دادیم . به جرأت میشه گفت استاد شاکرنژاد یکی از بهترین قرائی هستند که توانسته است باصدای حزین و زیبای خود قلوب خیلی ها را با عمق معنای قران آشنا کند . اگر تا کنون از قرائت های مجلسی استاد بهره مند شده باشید قطعا داشتن تریتیل صوتی اقای شاکرنژاد برای شما خیلی جالب خواهد بود .

دانلود ترتیل کل قرآن با ترتیل استاد حامد شاکرنژاد

برای دانلود ترتیل صوتی همه قران با صدای استاد شاکرنژاد از لینک های زیر استفاده کنید .

لینک دانلود

حجم(MB)

زمان(دقیقه)

شماره جزء

دریافت

۱۲٫۰۰

۵۲:۱۵

۱

دریافت

۱۱٫۰۷

۵۰:۵۱

۲

دریافت

۱۲٫۰۰

۵۲:۲۱

۳

دریافت

 ۱۰٫۰۹

۴۷:۲۲

۴

دریافت

۱۱٫۰۸

۵۱:۳۶

۵

دریافت

۱۲٫۰۱ 

۵۲:۵۸

۶

دریافت

۱۲٫۰۶ 

 ۵۴:۵۳

۷

دریافت

۱۲٫۰۰ 

۵۲:۱۳

۸

دریافت

۱۱٫۰۹ 

 ۵۱:۴۸

۹

دریافت

۱۱٫۰۷ 

 ۵۰:۴۸

۱۰

دریافت

۱۳٫۰۰ 

۵۶:۵۲

۱۱

دریافت

۱۳٫۰۳ 

 ۵۸:۰۰

۱۲

دریافت

۱۲٫۰۲

۴۸:۳۸

۱۳

دریافت

۱۰٫۰۶ 

۴۶:۲۱

۱۴

دریافت

۱۱٫۰۰ 

 ۴۷:۵۴

۱۵

دریافت

۱۰٫۰۷ 

 ۴۶:۳۱

۱۶

دریافت

۱۰٫۰۱ 

۴۴:۰۷

۱۷

دریافت

۰۹٫۰۰

۳۹:۰۲

۱۸

دریافت

۰۸٫۸۱ 

 ۳۸:۱۱

۱۹

دریافت

۰۷٫۷۹ 

۳۴:۳۲

۲۰

دریافت

۰۶٫۴۶ 

 ۲۷:۵۶

۲۱

دریافت

۱۱٫۰۴ 

۴۹:۳۴ 

۲۲

دریافت

۱۱٫۰۴ 

۴۹:۴۶

۲۳

دریافت

۱۱٫۰۰ 

۴۷:۵۰

۲۴

دریافت

۱۱٫۰۶

۵۰:۳۴

۲۵

دریافت

۱۰٫۰۶ 

۴۶:۱۶

۲۶

دریافت

۱۱٫۰۳ 

 ۴۹:۱۱

۲۷

دریافت

۱۱٫۰۹ 

 ۵۱:۴۲

۲۸

دریافت

۱۱٫۰۰ 

۴۷:۵۷

۲۹

دریافت

۱۰٫۰۵ 

۴۵:۴۳

۳۰