به همت استاد حاج صفرعلی اخلی کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در جمع دبیران پرتلاش مجموعه حکیم میرفندرسکی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.