سلام ✌️ مجموعه گزارش های جلسات آموزشی #سواد_فضای_مجازی با ارئه سید علی انصاریان

👇 جلسه دوم ارائه در جمع خواهران بسیجی حوزه بسیج حضرت زینب شهر فاضل آباد

🕒 زمان : آبان ماه ۱۳۹۹

⬅️ موضوع : کلیات فضای مجازی و رژیم مصرف رسانه