سلام ✌️ مجموعه گزارش های جلسات آموزشی #سواد_فضای_مجازی با ارئه سید علی انصاریان

👇 ارائه در جمع فعالین فضای مجازی شهرستان علی آباد کتول

🕒 زمان : مرداد ماه ۱۳۹۹

⬅️ موضوع : بررسی و تحلیل تاثیرات رسانه های اجتماعی

بررسی و تحلیل تاثیرات رسانه های اجتماعی مرداد ماه 99