تصمیم گرفتم تا در مجموعه پست هایی به معرفی کتاب های مربوط به سواد فضای مجازی بپردازم به همین منظور در این پست کتاب زیر را به شما معرفی می کنم ، امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

معرفی کتاب سواد رسانه‌ای درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش

کتاب «سواد رسانه‌ای» در شش فصل تنظیم شده که با تعریف سواد رسانه‌ای، تبیین عناصر سازنده آن و بررسی سواد رسانه‌ای آغاز می‌شود و با ارائه پیش زمینه بین‌المللی از مطالعات و تلاش‌های انجام شده در این حوزه تلاش می‌کند اجزای اصلی بر سازنده سواد رسانه‌ای، ضرورت‌های آموزش سواد رسانه‌ای، شیوه‌های آموزش و یادگیری سواد رسانه‌ای و در نهایت شیوه‌های پژوهش در این زمینه را ارائه دهد. در نهایت پرسشنامه‌ای بومی شده برای مطالعات سواد رسانه‌ای در ایران تدوین شده که می‌تواند راهگشای مطالعات بومی در کشور باشد.