آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره افزایش احساس کاذب نیاز به توجه :

ارسال پست‌ها و محتوای های غیرمفید و غیر ضروری به راحتی می‌تواند تبدیل به عادتی زننده و مخرب در زندگی افرادی شود که غالباً از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. رقابت بی‌پایان برای به دست آوردن لایک بیشتر و کامنت های متعدد می‌تواند زندگی شما را با خطرات زیادی مواجه کند.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها –افزایش احساس کاذب نیاز به توجه

دریافت پوستر