آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره پیامدهای منفی ارتباط آسان با غریبه ها :

شبکه های مجازی، محمل گسترده ارتباط با نا آشنایان و غریبه هاست؛ یعنی کسانی که شناختی از آنها، برنامه ها، اهداف و امیالشان نداریم. برخی به جای گفت و گو با خانواده، در این شبکه ها غرق غریبه ها و دوستان مجازی می شوند و که آسیب های خاص خود را دارد.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها –پیامدهای منفی ارتباط آسان با غریبه ها

دریافت پوستر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید