آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره تنزل سطح معنویت :

فرصتها و زمان های مفید روزانه با حضور در گروه ها و کانال های این شبکه ها پر می شود. بسیاری از افرادی که در گذشته از سطح متوسط به بالای معنوی برخوردار بوده اند، معترف اند با حضور در این شبکه ها از عبادت های واجب و امور مستحبی لذت سابق را نمی برند.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -کاهش میزان صمیمیت

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -تنزل سطح معنویت

دریافت پوستر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید