به نام خدا
بر این باور هستیم که انسان باید از فناوری های مدرن و امروزین بهره ببرد ، اما متاسفانه گاهی افراطها موجب اسارت انسان ها و وابستگی شدید به این فناوری ها و به طور اخص شبکه های اجتماعی شده که تبعاتی در برداشته است.
مجموعه طرح نوشته هایی رو با همین موضوع برای شما آماده و به مرور منتشر می کنیم

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره کاهش میزان صمیمیت :
فرصت های بسیاری که به حضور در شبکه های اجتماعی اختصاص می یابد، از فرصت صمیمیت و باهم بودن در کنار اعضای خانواده کم کرده است.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -کاهش میزان صمیمیت

دریافت پوستر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید