به نام خدا
بر این باور هستیم که انسان باید از فناوری های مدرن و امروزین بهره ببرد ، اما متاسفانه گاهی افراطها موجب اسارت انسان ها و وابستگی شدید به این فناوری ها و به طور اخص شبکه های اجتماعی شده که تبعاتی در برداشته است.
مجموعه طرح نوشته هایی رو با همین موضوع برای شما آماده و به مرور منتشر می کنیم

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها

این شماره کاهش سلامت روانی:
با این که استفاده از شبکه های اجتماعی ممکن است موجب کاهش برخی هزینه ها بشود، اما نتیجه نهایی آن، کاهش سلامت روحی و روانی و در نهایت، تحمیل هزینه های بسیار بیشتر است.

آثار منفی شبکه های اجتماعی بر خانواده ها -کاهش سلامت روانی

دریافت پوستر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید