جدول مربوط به پودمان کسب و کار از کتاب کار و فناوری پایه هفتم را جهت استفاده به صورت تصویر برای شما قرار دادم ، همکاران محترم می توانند این جدول را در یک برگه آچهار چیده و چاپ و به عنوان کار گروهی درس کسب و کار به دانش آموزان ارائه دهند.

تمرین جدول صفحه ۴۴ کار و فناوری پایه هفتم

جهت دریافت دکمه زیر را فشار دهید

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif