مجموعه نوشتارهای خدا شناسی در قرآن کریم توسط نویسنده و پژوهشگر خوب قرآنی جناب حاج علی اصغر زنگانه (مبین) از اساتید حوزه و دانشگاه ، به صورت سلسله وار و منظم در حال انتشار می باشد ، در این مجموعه سعی شده با بهره گیری از آیات شریف قرآن کریم ، بیان نکاتی پیرامون آن آیات و نتیجه گیری به صورت مختصر و مفید در مورد موضوع خداشناسی در قرآن کریم موارد خوب و کاملی را به صورت روان و ساده بیان کند. ان شاء الله مورد استفاده قرآن دوستان عزیز قرار بگیرد.

در این پست با عنوان خدا شناسی در قرآن کریم – شماره بیست و یک در خدمت شما خواهیم بود.

خدا شناسی در قرآن کریم – شماره بیست و یک

سلام علیکم

بسم الله الرحمان الرحیم

 

★ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِی صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

ﺑﮕﻮ : ﺍﮔﺮ ﺁﻧﭽﻪ [ ﺍﺯ ﻧﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺑﺎﻃﻞ ] ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ، ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺧﺪﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ . ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ .(۲۹)/ آل عمران،ص ۵۳

صدق الله العلی العظیم

★ چند نکته :

۱- در دو آیه قبل بر حاکمیت مطلق تکوینی و تشریعی خدا در «توزیع قدرت» ، « عزت» و «دوستی با کفار به عنوان قطع ارتباط با خدا» در مسیری که به سوی الله می باشد تأکید می ورزد.

۲- اگر در پذیرش یا رد این اعتقاد و فرمان الهی صداقت یا نفاقی باشد،پنهان کاری یا ریایی باشد،خدای بزرگ وجودی است که بر همه اینها علم و آگاهی دارد.( قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله‌‌‌..‌.)‌.

۳- همان خدایی که علاوه بر پنهان و آشکار و صدق و نفاق انسان ها،بر همه آنچه در آسمانها و زمین است ،علم و آگاهی دارد.( …ویعلم مافی السماوات و مافی الأرض…)‌.

۴-خدابرهرکاری(آفرینش،حاکمیت،فرامین تکوینی وتشریعی،دانایی از پنهان و آشکار،وهمه آنچه در آسمانها و زمین است و…) توانا است(… والله علی کل شیء قدیر).

* نتیجه :

پس حاکمیت کسی را بپذیریم که اینچنین است.

ودوستی کسانی را بپذیریم که او فرمان میدهد.

و بدانیم که در مسیر بازگشت به سوی کسی هستیم که علاوه بر پنهان و آشکار ما ، به همه ذرات آسمان و زمین داناست،پس صداقت داشته و خود را از ریا و نفاق پاک کنیم.

والسلام

( مبین)

چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۱