مجموعه نوشتارهای خدا شناسی در قرآن کریم توسط نویسنده و پژوهشگر خوب قرآنی جناب حاج علی اصغر زنگانه (مبین) از اساتید حوزه و دانشگاه ، به صورت سلسله وار و منظم در حال انتشار می باشد ، در این مجموعه سعی شده با بهره گیری از آیات شریف قرآن کریم ، بیان نکاتی پیرامون آن آیات و نتیجه گیری به صورت مختصر و مفید در مورد موضوع خداشناسی در قرآن کریم موارد خوب و کاملی را به صورت روان و ساده بیان کند. ان شاء الله مورد استفاده قرآن دوستان عزیز قرار بگیرد.

در این پست با عنوان خدا شناسی در قرآن کریم – شماره دوازده در خدمت شما خواهیم بود.

خدا شناسی در قرآن کریم – شماره دوازده

به نام خدا

سلام علیکم

★ آیهالکرسی( بخش چهارم):

* از آنجا که درک حقیقت توحید وشناخت خدا ، انسان را به این باور می رساند که :

هیچ قدرتی تاثیرگذار بر آفرینش و فعل و انفعال عالم و پدیده های هستی وجود ندارد.پس واگذاردن امور وخود به او ، عین صلاح و کمال خواهد بود.لذا «خواندن آیه الکرسی » در اوقاتی که ذکرمی شود ،فضیلت زیادی دارد:

★« پس از نمازهای یومیه،هنگام خارج شدن از خانه،سوارشدن به وسیله نقلیه،هنگام مسافرت،هنگام خوابیدن،زیارت اهل قبور،و هرصبح و شام.»( قرآن حکیم،ترجمه آیت الله مکارم،ص،۴۲)

* شایان ذکر است که بنابر نقل مشهور ، آیهالکرسی همین یک آیه یعنی تا « وهوالعلی العظیم» است و نه تا « فیها خالدون».( همان،ص۴۲)

والسلام

( مبین)

دوشنبه ۹۵/۱۲/۲