تمرین جدول صفحه 44 کار و فناوری پایه هفتم

تمرین جدول صفحه 44 کار و فناوری پایه هفتم

جدول مربوط به پودمان کسب و کار از کتاب کار و فناوری پایه هفتم را جهت استفاده به صورت تصویر برای شما قرار دادم ، همکاران محترم می توانند این جدول را در یک برگه آچهار چیده و چاپ و به عنوان کار گروهی درس کسب و کار به دانش آموزان ارائه دهند. تمرین جدول […]

ادامه مطلب »