کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

کاریکاتورهایی با موضوع تک فرزندی

متاسفانه در کشور ما در سال های اخیر هر چه روز به روز در هر بخش در حال رشد و توسعه هستیم در بحث فرزند دار شدن با مشکل اساسی مواجه هستیم وتعداد خوانواده هایی که تک فرزند هستن هم هر روز در حال افزایش هست. نباید فکر و عقیده سمت این موضوع برود که […]

ادامه مطلب »