پوستر لایه باز زیبای سید علی

پوستر لایه باز زیبای سید علی

هم منتظر و طالب مهــدی هستی

هم یاور و هم نائب مهدی هستی

عمری اگــــر از تــو دم زدیم آقاجان

چون راه رسیدن به مهدی هستی

*******

عاقبت بــــا لطــف حق دوران مهدی می رسد

بلبل خوش نغمه از بستـــان مهدی می رسد

می دهد این دل گواهی پیـــر ما سیـــدعلــی

پرچم از دست تو بر دستـــان مهدی می رسد

دریافت پوستر لایه باز زیبای سید علی با ذکر یک صلوات

پوستر لایه باز زیبای سید علی

پ.ن: حق برادر  مومن

از زهد و پارسایی (مقدس اردبیلی) فراوان سخن گفته اند. از آن جمله نقل می کنند که یک روز بین راه یکی از زائران نجف چون لباس پاره و ژنده مقدس را دید، فکر کرد که وی فقیر است و از او خواست تا لباسش را کنار جوی آب بشوید و پس از آن که خشک شد برای او بیاور د. مقدس بدون اظهار ناراحتی لباس او را گرفته، هم چنان که گفته بود آن را شست، خشک کرد و به نزد او آورد. هنگامی که لباس او را تحویل داد، بعضی از آشنایان که مقدس را شناختند، آن مرد را سرزنش کردند و گفتند: چرا به چنین فرد بزرگواردی توهین کردی؟! مقدس فرمود: جا ی هیچ گونه سرزنش نیست، زیرا حقوق برادران مؤمن خیلی بالاتر از شستن جامه آن ها است.

نقل از: روضات الجنات، ج۱۰، ص۱۱۸