مسلم تو را فریاد میزند … دارالاماره آخرین مقصد سفیرتوست و آخرین بی حرمتیِ حرمت شکنان در حق من … مسلم ، تنها پریشانِ شهر ، نفسش برید از بی وفایی این کوفیان …
پریشانیم ! نه از برای خودم و نه از ترس جانم ، بلکه در غم گرد و غباری ست که کوفه برایت به راه انداخته ….
غمِ وحدتِ این کوفیان ، برای کشتنت ؛ کشت مرا و مچاله کرد قلبم را… هراسانم ، از رونق گرفتن بازار شمشیرها ، رقابت کماندارها و اینانی که بر دامانشان پراست از سنگ ریزه ها …  سر نیزه های کوفه تشنه ی پیکر توست ، عطشِ غارتِ اینان ، آنقدری هست که پیرهنت رابر تنشان اندازه کنند !!!
آنقدری هست که برای غارت خلخال و روسری ، خرجین ها بخرند و برای اسارت اهل حرمت ، ریسمان ها ببافند … افسوس که کیسه های زر ، ریخت زهرش را …
افسوس …

پوستر لایه باز اطلاع رسانی مراسم محرم – شمار۳

پوستر لایه باز اطلاع رسانی مراسم محرم – شمار3

به جهت اینکه حجم فایل برای دانلود زیاد نباشه ، چند تکه کردم ، فلذا بعد دانلود همه قسمت ها رو کنار هم گذاشته و از حالبت فشرده خارج نمایید

بخش اول :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش دوم :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش سوم :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش چهارم :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش پنجم :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

“صلوات”

***

دل نوشت :

مُحرم
هر سال می آید
تا روضه مَحرم نشدن ما
به اهل بیت را
برایمان زمزمه کند!