دریایی برسردست
خلاصه درقنداقه ای خونین
چشم در چشم کویر دوختی
آنک
آخرین فریاد روشنت
درهجوم سه گانه شب
به سکوت نشست…
بی شمشیر وسنان
حتی
بی ناخن و دندان
زخمی به خصم زد این آخرین سربازت
که مرهمی اش نخواهد بود
تا قیام قیامت …

پوستر لایه باز اطلاع رسانی مراسم شیرخوارگان حسینی

Demo-et-shirkharegan

به جهت اینکه حجم فایل برای دانلود زیاد نباشه ، چند تکه کردم ، فلذا بعد دانلود همه قسمت ها رو کنار هم گذاشته و از حالبت فشرده خارج نمایید

بخش اول :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

بخش دوم :

http://www.salehon.ir/wp-content/uploads/2015/05/dl.gif

“صلوات”

***

دل نوشت :

آنان که با یزیدیان امروز دست می دهند

و لبخند ردو بدل می کنند

فروع دینشان ده تا نیست!

آری

جای خالی تبری و نهی از منکر

در دیپلماسیشان بیداد می کند!