نشریه افسران شماره پنجم

نشریه پنجم افسران که قبلا تولید شده بود به نظر می رسید که از لحاظ طراحی و صفحه بندی برای انتشار در نت نیاز به تجدید نظر دارد
به همین جهت جناب @basijiha با وجود همه مشغله هایی که داشتند نسخه جدید از اون رو طراحی کردند

نشریه افسران شماره پنجم
ویرایش جدید رو می تونید از اینجا دانلود کنید
bayanbox.ir/user/bas
با تشکر از همه اعضای نشریه افسران

پی نوشت :

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

ناپلئون بناپارت (۱۸۲۱ م ) امپراطور فرانسه روزى به تیمارستان (خانه دیوانگان ) وارد شد، دید یک نفر را با زنجیر به دیوار بسته اند. از وضع رقت بار آن دیوانه متاءثر شد، و رئیس تیمارستان را خواست و گفت : چرا این دیوانه را با زنجیر به دیوار بسته اى ؟ گفت : این دیوانه حرفهاى بدى مى زند.
ناپلئون گفت : چه مى گوید؟ قربان او مى گوید: من ناپلئون بناپارت هستم .
ناپلئون خنده اى کرد و گفت : مانعى ندارد، بگذارید یک دیوانه خود را ناپلئون بداند.
رئیس تیمارستان گفت : نباید اجازه بدهم او این حرف را بزند، زیرا ناپلئون بناپارت خودم هستم .
ناپلئون از شدت خنده نتوانست خود را نگه دارد، زیرا فهمید که رئیس ‍ تیمارستان بر اثر تماس دائم با دیوانگان ، همانند آنها حرف مى زند

حکایتهاى شنیدنى ۳/۵۵