بسم الله الرحمن الرحیم ، نشریه افسران شماره هفتم
بالاخره در کمال ناباوری شماره هفتم نشریه با تلاش برخی از اعضای بسیار خوب آن منتشر شد.
در این شماره سعی شده با حفظ اصل تنوع کمک بسیار کوچکی هم در مسیر انتخاب اصلح انجام گیرد

نشریه افسران شماره هفتم

نشریه افسران شماره هفتم
اگر می خواهید ملاکهای انتخاب را ببینید
اگر می خواهید شرح حال خلاصه ای از کاندیداها داشته باشید
اگر می خواهید جدیدترین صوت انتخاباتی را بشنوید
اگر می خواهید یک مصاحبه غیرمنتطره را ببینید!
و….
این شماره از را حتما بخوانید.

دریافت نشریه هفتم

پی نوشت :

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

مرد سقائى در شهر بخارا بود و سى سال به خانه زرگرى آب مى برد و هیچ نظر بدى از او دیده نشد.
روزى سقا آب به منزل زرگر برد و چشم او به دست زن زرگر افتاد و به وسوسه افتاد و او را تقبیل کرد و لذت برد.
ظهر زرگر وارد منزل شد عیالش گفت : امروز تو در دکان چه کار بدى کرده اى ؟ گفت : هیچ ، اصرار کرد و مرد زرگر گفت :
زنى براى خرید دستبند به دکانم آمد و من خوشم آمد، و بوسوسه بازوى او را گرفتم و او را بوسیدم .

زن گفت : الله اکبر. مرد گفت : چرا تکبیر گفتى . زن جریان سقا و بوسیدن او را گفت ؛ که اثر وضعى عمل تو، باعث شد سقائى که سى سال با چشم پاک به خانه ما رفت و آمد داشت اینکار را کند

منتخب التواریخ ص ۸۱۳- انوار نعمانیه