نشریه افسران شماره ششم

انتشار ششمین شماره از – شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
می توانید آن را از www.afsaran.ir/media  دانلود کنید.

نشریه افسران شماره ششم

با وقفه ای طولانی، دوباره نشریه افسران شروع به کار کرد. اینبار بنده مامور به طراحی و انتشار مطالب شدم… امیدوارم کمی و کاستی ها رو ببخشید و مطالب خواندنی همکاران این شماره رو از دست ندید.

پی نوشت :

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

حضرت عیسى علیه السلام به مردى که نابینا و ابرص (پیس ) و مفلوج بود گذر کرد و دید، که گوشت تنش از جذام فرو ریخته است و مى گوید: شکر خدائى را که مرا از بلاهائى که بسیارى از مردم بدان گرفتارند عافیت داد!
حضرت عیسى فرمود: اى مرد! کدام بلاست که تو را از آن عافیت داد؟ گفت : اى روح الله ! من از کسى که در دل وى آن معرفت که در دلم خداى قرار داده ندارد، بهترم .
فرمود: راست گفتى ، دستت را بده ، دست او را گرفت و بر اندامش دست مبارک خود را مالید، درست اندام و نیکو چهره گردید و خداوند بیماریهاى – او را به خاطر راضى بودن به بلاها – شفا داد. وى بعدا مصاحب حضرت عیسى شد و با او عبادت مى کرد

علم اخلاق اسلامى ۳/۲۶۲ – جامع السعادات ۳/۲۰۸