– عزیزان من! امروز تهاجم فرهنگى با استفاده از ابزارها و فناوری‏هاى جدید ارتباطى خیلى جدى است؛ صدها وسیله و راهرو اطلاعات به سمت فکر جوان و نوجوان ما وجود دارد؛ از انواع شیوه‌هاى تلویزیونى و رادیویى و رایانه‌اى و امثال این‏ها دارند استفاده مى‌کنند و همین‌طور به صورت انبوه، افکار و شبهه‌هاى گوناگون را در آن‏ها مى‌ریزند. باید در مقابل این‏ها ایستاد. امروز نمى‌شود به همان روش‏هاى قدیمى خودمان اکتفا کنیم؛ البته که جوان نمى‌آید.

مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون ۱۷/۰۸/۱۳۸۵

مجموعه نمایشگاهی پوسترهای رسانه

کاری از دوست خوبم ، حمید فخار

جهت دریافت و مشاهده هر تصویر در اندازه اصلی روی آن تصویر کلیک کنید

 مجموعه نمایشگاهی پوسترهای رسانه

مجموعه نمایشگاهی پوسترهای رسانه

مجموعه نمایشگاهی پوسترهای رسانه

مجموعه نمایشگاهی پوسترهای رسانه

p 05

p 06

p 07

p 08

 

p 09

p 11

p 13

p 14

p 15

p 16

p 17

p 18